Academic Year 2018/2019

The admission to grades 5 and 6 for the next academic year is now complete.

Intagningen till årskurs 5 och 6 för nästa läsår är nu klar.