Antagning/Admission 2019/2020

FacebookTwitterLinkedInPinterestShare

Antagningsprocessen till årskurs 5 och 6 för läsåret 2019/2020 är nu avslutad.

The admission process in grade 5 and 6 to the academic school year 2019/2020 is now completed.