Antagningsprocess/ Admissionprocess 2019/2020

FacebookTwitterLinkedInPinterestShare

November/ November

Informationskväll hölls 14 november inbjudna var de med en registrering långt fram i kön./ Information evening 14th November children in the top of the queue was invited.

Antagningspaket sändes ut vecka 47 till de 62 som står längst fram i kön i åk 6 samt de 62 som visat intresse att starta ett år tidigare i åk 5. Paketet innehåller datum för sista svarsdag 5 december. Om svar ej inkommit till detta datum antar skolan att intresse av plats på skolan ej finns och nästa barn på tur kontaktas med erbjudande om plats./ Admission packages ware sent week 47 to the 62 first in line in year 6 and the 62 who showed interest to start a year earlier in year 5. The package contains the date for the last answer day December 5th. If no response is received to this date, the school assumes that there is no interest to start in the school and the next child in turn is contacted with a place offer.

December/ December

Skolan sammanställer svarsfrekvens och nästa steg i antagningsprocessen startar, genom att nästa barn på tur i kön kontaktas med erbjudande om plats. Denna process pågår sedan till alla platser till nästa läsår i åk 5 och 6 är tillsatta./ The school compiles the response rate and the next step in the admissions process starts by contacting the next child in line with an offer of place. This process then proceeds until all places to the next academic year in Grades 5 and 6 is filled.