En dikt om vänskap

FacebookTwitterLinkedInPinterestShare
Student Work
  • Student
    Charbel
  • Class
    6D
  • School
    Järfälla

Eleverna i årskurs 6 har arbetat med att skriva dikter i ämnet Svenska

En dikt om vänskap Skriven av: Charbel Touma, 6d VT13

Jag står på taket och ser dig falla
Jag vet att jag inte kan rädda dig
Jag vet att jag inte vill rädda dig
Jag vet att du inte vill att jag ska rädda dig

Du ligger på marken med dina ögon slutna
Du rör dig inte mitt hjärta bultar snabbare
Du var min vän nu är din hud vit som nyfallen snö
Du var en vän av guld och jag kommer aldrig att glömma dig

Men du svek mig som om jag vore smuts
Du kastade mig som om jag vore skräp
Ditt hjärta var av guld tills det förvandlades till koppar

Du ligger på marken fallen från mitt hjärta
Du löses upp som en magtablett i kallt vatten från Arktis

Jag står på taket och ser dig falla
Du ligger orörlig på marken
Jag känner illamående och faller
Jag ser mig själv falla och ligga orörlig på marken bredvid dig