House System in IESJ

FacebookTwitterLinkedInPinterestShare

              

The school has started a competition called the House System in which the students have been put into four houses by class.  All A classes are in one house, all B classes in another etc. These houses are Air, Earth, Fire and Water (the four elements). Within these houses students take part in different competitions and activities that will earn their house points. Every house has created their own crest with inspiration taken from the element they were assigned to last year academic year. 

The activities we have had so far this year have included quizzes, tower building, table tennis, multi sports and their own crest designing.  We also had a  skipping competition and points were awarded for the best costumes on the International Children's Book Day.The winning house for 18/19 was fire!

We will soon be starting the 19/20 House System Competition, more info to follow!

Skolan har startat en tävling kallad House System där eleverna är uppdelade i fyra grupper per klass. Alla A:klasser är i ett hus och alla B:klasser i  ett annat osv. Husen är döpta till Luft, Jord, Eld och Vatten (de fyra elementen). Mellan husen pågår tävlingar och aktiviteter där de samlar poäng till sitt hus. Varje hus har designat sitt eget vapen med inspiration från det element gruppen tillhörde förra läsåret.

De aktiviteter vi haft hittills har varit frågesport, tornbygge, bordstennis, multi sport och självklart skapandet av den egna vapenskölden. Framtida övningar är bland annat hopptävling och bästa kostym/ utklädning på Internationella barnboksdagen. Det vinnande huset läsåret 18/19 var Eld!

Vi kommer inom kort starta tävlingarna för 19/20 House System, mer information kommer framöver!