Housing in IESJ

FacebookTwitterLinkedInPinterestShare
You must consent to third-party cookies to view this content.You must consent to third-party cookies to view this content.

              

The school have this school year started a competition called Housing were the students have ben put into four houses per year group, these are Air, Earth, Fire and Water (the four elements). Within these houses they take part in different competitions and activities that will earn their house points. Every house has created their own crest where the inspiration was taken from the element the group have been assigned.

The activities we have had so far this year have included quizzes, tower building, table tennis, multi sports and their own crest designing. The next events are a skipping competition and there will be points awarded for the best costumes on the International children´s book day.

Detta läsår pågår en tävling på skolan kallad Housing där eleverna är uppdelade i fyra grupper per årskurs, dessa är Luft, Jord, Eld och Vatten (de fyra elementen). Mellan husen pågår tävlingar och aktiviteter där de samlar poäng till sitt hus. Varje hus har designat sitt eget vapen med inspiration från det element gruppen tillhör.

De aktiviteter vi haft hittills har varit frågesport, tornbygge, bordstennis, multi sport och självklart skapandet av den egna vapenskölden. Framtida övningar är bland annat hopptävling och bästa kostym/ utklädning på Internationella barnboksdagen.