IESJ Grafitty Project VT 2019

FacebookTwitterLinkedInPinterestShare
You must consent to third-party cookies to view this content.You must consent to third-party cookies to view this content.
IESJ Grafitty Project VT 2019

Students from IESJ were asked by graffiti artists from Streetcorner and Järfälla Kommun to design a mural for Järfälla’s new cultural house, Huset På Höjden. The mural is based on the theme, ‘Järfälla Past, Present and Future’. 

The project lasted three workshops in total - two workshops in school to design and prepare the mural and one on-site painting the mural. It is expected that the mural will stay there for 5 to 10 years.

Elever från IESJ blev tillfrågade av grafittikonstnärer från Streetcorner och Järfälla Kommun att designa en väggmålning vid Järfällas nya kulturhus, Huset På Höjden. Tema för väggmålningen var Järfälla dåtid, nutid och framtid.

Projektet pågick under tre workshops varav två på skolan med design och förberedelser inför väggmålningen och en på plats när själva målningen genomfördes. Planen är att väggmålningen kommer att finnas kvar för beskådan mellan fem till tio år.