Mentorer på IESJ delar med sig av erfarenheter/Mentors at IESJ share their experiences

FacebookTwitterLinkedInPinterestShare
You must consent to third-party cookies to view this content.You must consent to third-party cookies to view this content.
Mentorer på IESJ delar med sig av erfarenheter/Mentors at IESJ share their experiences

Vår medarbetare Mrs Edelswärd gjorde under hösten en studieresa till Uganda. Hon besökte myndigheter för att få kunskap om olika projekt som pågår, som till exempel återplantering av regnskog. Mrs Edelswärd besökte även en skola där hon fick chans att undervisa och samtala om utbildningsfrågor. Ytterligare besök gjordes i byar och nationalparker.

Under våren har hon haft föreläsningar för våra klasser för att informera och dela med sig om sina upplevelser i Uganda. (För fler bilder se Gallery under fliken Livet i skolan). 

Mrs Edelswärd one of our mentors made a study trip to Uganda during the autumn. She visited the authorities to gain knowledge about various projects in progress, such as reforestation of rainforest. Mrs Edelswärd also visited a school where she was given the opportunity to teach and talk about education issues. Further visits were made in villages and national parks.

During the spring, she has lectured our classes to inform and share her experiences in Uganda. ( For more pictures click on the school life tab and choose Gallery).