Registration of siblings priority/Registrering av syskonförtur

FacebookTwitterLinkedInPinterestShare
You must consent to third-party cookies to view this content.You must consent to third-party cookies to view this content.

To all Guardians for grade 5-9 students at IES Järfälla,

Now we are preparing for admission to grades 5 and 6 starting in 2018.

One change for this year is that we will give siblings priority for children with siblings in all years, year 5-9 not 5-8, as was the case before. This change is done upon guardians’ request and in consultation with our headquarter.

Upon admission to the school, we apply the application date and sibling priority for all families who have students in grades 5-9 of the school today. To be able to take part of the sibling priority, registration is required in the school queue and the siblings must be registered at the same address. Registration of siblings can be done at the same time as the queue registration on our website: www.engelska.se

If the child is already registered in the queue but not registered with a sibling, you can report it by sending a email to admission.jarfalla@engelska.se

The answer must contain both children’s names and social security numbers.

The last registration date for sibling priority before admission to year 5 and 6 start year 2018 is October 10th, 2017.

If you are no longer interested in a student place in our school, please let us know as soon as possible.

Thanks!

Till vårdnadshavare till årskurs 5-9 elever vid IES Järfälla,

 

Nu förbereder vi antagningen till årskurs 5 och 6 startår 2018.

 

En förändring för i år är att vi kommer att ge syskonförtur för barn med syskon i samtliga årskurser på skolan, alltså Åk 5-9 inte 5-8 som tidigare varit fallet. Detta är en ändring som införts efter önskemål från er vårdnadshavare och i samråd med huvudkontoret.

 

Vid antagning till skolan tillämpar vi ansökningsdatum samt syskonförtur för samtliga familjer som har elever i årskurs 5-9 på skolan idag. För att kunna ta del utav syskonförturen krävs registrering i skolans kö samt att syskonen är folkbokförda på samma adress. Registrering av syskonförtur kan göras i samband med köregistrering via vår hemsida: www.engelska.se

 

Om man redan står i kön men inte anmält syskonförtur kan man anmäla det genom att sända ett mejl till admission.jarfalla@engelska.se

Svaret måste innehålla båda barnens namn samt personnummer.

 

Sista anmälningsdag för syskonförtur inför antagningen till årskurs 5 och 6 startår 2018 är den 10 oktober 2017.

 

Om ni inte längre är intresserade av elevplats i vår skola ber vi er meddela oss snarast.

 

Tack på förhand!