Rektornsbrev Januari 2017

FacebookTwitterLinkedInPinterestShare
You must consent to third-party cookies to view this content.You must consent to third-party cookies to view this content.
From the Principal

Varmt välkommen till vårterminen 2017 på IESJ

Jag vill börja med att tacka alla er som deltagit i Skolinspektionens enkät om skolan. Resultaten från enkäterna publicerades strax innan jul och jag kan konstatera att Internationella Engelska Skolan Järfälla är en riktigt, riktigt bra skola. Enligt elever, vårdnadshavare och lärare kanske till och med en av de bästa i landet.

Grattis till oss alla!

Enkätresultaten i sin helhet hittar ni här:

https://www.skolinspektionen.se/skolenkaten-ht2016

Vårterminen på skolan:

Vårtermin i Åk 6 innebär att man inte längre är ny på skolan utan har hittat sin plats och hunnit lära känna nya vänner både i sin klass och i andra klasser. Fokus för terminen kommer precis som tidigare att vara Growth Mindset. Under vårterminen kommer också delar av de nationella proven att genomföras. Mer information om dessa kommer att finnas på Schoolsoft i god tid innan proven.

I Åk 7 närmar sig Ålandsresan allt mer och ett hårt arbete görs i klasserna för att förbereda eleverna inför resan. Flera ämnesövergripande samarbeten sker också under våren som ger eleverna fördjupad kunskap och en helhetsbild av de ämnesområden som berörs. 

För Åk 8 är det nu bara tre terminer kvar på skolan, och många av våra elever börjar så smått fundera på vad de ska göra när de lämnar IESJ sedan. Studieteknik och feedback är två viktiga områden som vi arbetar extra mycket med i åttan och som kommer att följa eleverna under hela vårterminen. 

Sista terminen i Åk 9 är fylld av hårt arbete och framtidstro. Våra elever gör en sista kraftansträngning och satsar allt för att nå de mål de satt upp för sin högstadietid. De får stöd och hjälp av lärare, mentorer och övrig personal på skolan och av er där hemma.

Vårterminen i nian innebär också nationella prov. Mer information om dessa kommer att finnas på Schoolsoft i god tid innan proven.   

Läsning i fokus:

Under våren har vi ett extra fokus på läsning på över hela skolan. Vårt mål är att öka elevernas läsvana och på så sätt också högre måluppfyllelse.

Vi kommer att göra detta på många olika sätt, två av dem presenteras närmare här då vi tror att vi kan hjälpas åt i dessa: 

10-minuter läsning: Eleverna ombeds ha en bok att läsa i skolan. Boken kan vara på svenska eller engelska och kan tas med med hemifrån eller lånas på skolbiblioteket. I varje ämne kommer lärarna sedan att avsätta 10 minuter per vecka till läsning.

“Tier 2” ord: De så kallade “Tier 2” orden är ord som ofta återkommer i textböcker, undervisningsmaterial och läroplanen. De är inte knutna till ett specifikt ämne utan viktiga för förståelsen i alla ämnen. Vi kommer att fokusera på 10 nya ord varannan vecka. Dessa ord kommer att publiceras på SchoolSoft så att ni kan ta del av dem hemma. De kommer också att finnas uppsatta runt om på skolan på både engelska och svenska och användas av lärare under lektionerna. Forskning visar att de elever som har en god förståelse för “Tier 2” ord lyckas bättre i sina studier.

Jag önskar oss alla en lärorik vårtermin och hoppas att vi får möjlighet att träffas vid något event under våren.

Mvh

/Sara Viljosson, rektor