School Blog

You must consent to third-party cookies to view this content.You must consent to third-party cookies to view this content.

Glada nyheter från Skolinspektionen

I mars hade vi Skolinspektionen på besök för den reglebundna granskning de gör av all skolverksamhet i Sverige.

Nu har de återkommit med sitt beslut och de hittar inga brister hos oss. IESJ är en skola utan brister i alla granskade områden.

Ett stort tack till all personal, alla elever, föräldrar och vårdnadshavare som tillsammans gör vår skola fantastisk.

 

Sara Viljosson, rektor

Länk till beslutet i sin helhet:.

 http://siris.skolverket.se/siris/ris.openfile?docID=572343

 

 

Good news from our latest School Inspection

Late March the Swedish School Inspectors, Skolinspektionen, did their scheduled visit to our school as they do to all schools on a regular basis. 

The decision is now published and they have not found any faults or areas that needs developing in our school. IESJ is an outstanding school.

A big thank you to all our staff, students, parents and guardians who make our school great. 

 

Sara Viljosson, Principal

Link to the decision (complete document): 

http://siris.skolverket.se/siris/ris.openfile?docID=572343