School start/ skolstart 2018/2019

FacebookTwitterLinkedInPinterestShare

Welcome to the new academic school year/Välkomna till ett nytt läsår

Year/ Årskurs 5-6, 9.00-11.00 in the Aula

Year/ Årskurs 7-9, 10.00-11.30 in the Café