Students woodwork year 9/ Elevarbeten i träslöjd årskurs 9

FacebookTwitterLinkedInPinterestShare

During year 9, our students choose whether they want to study wood- or textile craft and then they read it throughout the whole academic school year. It gives students the opportunity to get a deeper knowledge in the subject where they can plan, work, refine and develop their working methods during a longer time. See examples of work from last year’s student.

Under årskurs 9 väljer våra eleverna om de vill läsa trä- eller textilslöjd och läser det sedan hela läsåret. Det ger eleverna möjlighet att fördjupa sina kunnskaper i ämnet då de kan planera, arbeta, förfina och utveckla sina arbetsmetoder. Se bildexempel från förra årets elevarbeten.