School Blog

School Blog

Glada nyheter från Skolinspektionen

I mars hade vi Skolinspektionen på besök för den reglebundna granskning de gör av all skolverksamhet i Sverige.

Nu har de återkommit med sitt beslut och de hittar inga brister hos oss. IESJ är en skola utan brister i alla granskade områden.

Ett stort tack till all personal, alla elever, föräldrar och vårdnadshavare som tillsammans gör vår skola fantastisk.

 

Sara Viljosson, rektor

Länk till beslutet i sin helhet:.

 http://siris.skolverket.se/siris/ris.openfile?docID=572343

 

 

Good news from our latest School Inspection

Late March the Swedish School Inspectors, Skolinspektionen, did their scheduled visit to our school as they do to all schools on a regular basis. 

The decision is now published and they have not found any faults or areas that needs developing in our school. IESJ is an outstanding school.

A big thank you to all our staff, students, parents and guardians who make our school great. 

 

Sara Viljosson, Principal

Link to the decision (complete document): 

http://siris.skolverket.se/siris/ris.openfile?docID=572343  

From the Principal

From the Principal

Till elever och vårdnadshavare på Internationella Engelska Skolan Järfälla.

Efter den tragiska händelsen i Stockholm fredagen innan lovet är det nu dags för oss alla att mötas igen.

Våra tankar går till de drabbade och deras familjer.  

Vårt Student Care Team finns som vanligt på plats för att stötta och hjälpa om någon behöver prata. Uppmana gärna ert barn att söka upp någon av dem om det finns ett behov. 

 

Vänliga hälsningar, 

/Sara Viljosson,

Rektor

Årskurs 5 på IESJ

Internationella Engelska Skolan Järfälla förbereder sig nu för att ta in elever i årskurs 5 för första gången.

Från och med augusti 2017 har skolan möjlighet att erbjuda undervisning till elever från årskurs 5 och ge dem en möjlighet att möta vår tvåspråkiga miljö och därmed lära sig behärska det engelska språket tidigare.

Som vanligt vid antagning erbjuds platser till årskurs 5 i turordning efter datum från kön.De med längst kötid kommer att få erbjudande om plats först. Skolan tillämpar syskonförtur vilket betyder att elever med syskon som redan går på IESJ ges prioritet förutsatt att syskonförturen meddelats skolan.

Det är därför viktigt att du som vill åberopa syskonförtur lägger till detta i din köregistrering snarast möjligt.

Inledningsvis kommer det på skolan öppnas upp för två klasser i årskurs 5. Det innebär att eleverna i början av vår kö för årskurs 6 med skolstart 2018 kommer erbjudas plats till årskurs 5 hösten 2017.

Skolan kommer sedan till läsåret 2018/2019 ta in två klasser till årskurs sex och två klasser till årskurs 5 i augusti 2018, vilket innebär att det totala antalet klasser i årskurs 6 skolåret 2018/2019 kommer att vara fyra. Antalet klasser i årskur 5 kommer fortsättningsvis vara 2.

Denna förändring kommer inte att påverka när en elev ställde sig i kö, det betyder helt enkelt att hälften av eleverna i årskurs sex kommer att börja ett år tidigare.

Om du har några frågor om den här ändringen kontaktar oss på info.jarfalla@engelska.se eller via telefon på 08-584 306 34.

Står ditt barn redan i kö behöver ni inte göra något mer än lägga in syskonförtur om det är aktuellt.

Vi kontaktar med erbjudande om plats utefter tid i kösystemet.

Om ditt barn ännu inte står i kö hos oss och du vill göra en nyanmälan gör du det via denna länk

www.jarfalla.engelska.se

From the Principal

Rektornsbrev Januari 2017

Varmt välkommen till vårterminen 2017 på IESJ

Jag vill börja med att tacka alla er som deltagit i Skolinspektionens enkät om skolan. Resultaten från enkäterna publicerades strax innan jul och jag kan konstatera att Internationella Engelska Skolan Järfälla är en riktigt, riktigt bra skola. Enligt elever, vårdnadshavare och lärare kanske till och med en av de bästa i landet.

Grattis till oss alla!

Enkätresultaten i sin helhet hittar ni här:

https://www.skolinspektionen.se/skolenkaten-ht2016

Vårterminen på skolan:

Vårtermin i Åk 6 innebär att man inte längre är ny på skolan utan har hittat sin plats och hunnit lära känna nya vänner både i sin klass och i andra klasser. Fokus för terminen kommer precis som tidigare att vara Growth Mindset. Under vårterminen kommer också delar av de nationella proven att genomföras. Mer information om dessa kommer att finnas på Schoolsoft i god tid innan proven.

I Åk 7 närmar sig Ålandsresan allt mer och ett hårt arbete görs i klasserna för att förbereda eleverna inför resan. Flera ämnesövergripande samarbeten sker också under våren som ger eleverna fördjupad kunskap och en helhetsbild av de ämnesområden som berörs. 

För Åk 8 är det nu bara tre terminer kvar på skolan, och många av våra elever börjar så smått fundera på vad de ska göra när de lämnar IESJ sedan. Studieteknik och feedback är två viktiga områden som vi arbetar extra mycket med i åttan och som kommer att följa eleverna under hela vårterminen. 

Sista terminen i Åk 9 är fylld av hårt arbete och framtidstro. Våra elever gör en sista kraftansträngning och satsar allt för att nå de mål de satt upp för sin högstadietid. De får stöd och hjälp av lärare, mentorer och övrig personal på skolan och av er där hemma.

Vårterminen i nian innebär också nationella prov. Mer information om dessa kommer att finnas på Schoolsoft i god tid innan proven.   

Läsning i fokus:

Under våren har vi ett extra fokus på läsning på över hela skolan. Vårt mål är att öka elevernas läsvana och på så sätt också högre måluppfyllelse.

Vi kommer att göra detta på många olika sätt, två av dem presenteras närmare här då vi tror att vi kan hjälpas åt i dessa: 

10-minuter läsning: Eleverna ombeds ha en bok att läsa i skolan. Boken kan vara på svenska eller engelska och kan tas med med hemifrån eller lånas på skolbiblioteket. I varje ämne kommer lärarna sedan att avsätta 10 minuter per vecka till läsning.

“Tier 2” ord: De så kallade “Tier 2” orden är ord som ofta återkommer i textböcker, undervisningsmaterial och läroplanen. De är inte knutna till ett specifikt ämne utan viktiga för förståelsen i alla ämnen. Vi kommer att fokusera på 10 nya ord varannan vecka. Dessa ord kommer att publiceras på SchoolSoft så att ni kan ta del av dem hemma. De kommer också att finnas uppsatta runt om på skolan på både engelska och svenska och användas av lärare under lektionerna. Forskning visar att de elever som har en god förståelse för “Tier 2” ord lyckas bättre i sina studier.

Jag önskar oss alla en lärorik vårtermin och hoppas att vi får möjlighet att träffas vid något event under våren.

Mvh

/Sara Viljosson, rektor

Åk 7 bygger pepparkakshus

Åk 7 bygger pepparkakshus

Årskurs 7 har sina kreativa och härligt juldoftande pepparkakshus på utställning i biblioteket.

En fröjd att både se och lukta på.

/Sara Viljosson

 

Pages