School Blog

Aktion julklappen pågår

Aktion julklappen pågår

Under ett par veckors tid har elever och lärare på IES Järfälla samlat julklappar till Läkarmissionens Aktion Julklappen.

Lite drygt 180 klappar har hittills samlats in och kommer att lämnas vidare till Läkarmissionen. 

Ett stort tack till alla er som bidragit!
/Sara Viljosson

 

 

From the Principal

Rektorsbrev Oktober 2016

Hösten är en underbar tid som ger oss en värld av vackra färger att njuta av både ute i naturen och inne hos oss på skolan. Väggarna i skolan täcks allt mer av de arbeten som eleverrna gjort under året och det ger en positiv känsla av stolthet och delägarskap. Inför de stundande utvecklingssamtalen känns vårt pågående arbete med Growth Mindset extra viktigt. Ordet ännu (yet) har fått en allt viktigare betydelse för våra elever. Passa gärna på att fråga hemma vad det betyder för just de som du sitter runt matbordet med. För oss på skolan symboliserar det vägen fram. Vad man vill kunna, förstå eller bemästra men inte gjort, ännu. En möjlighet. 

För mig som ny rektor på skolan har dagarna varit fyllda av möten och upplevelser. Möten med engagerade och nyfikna elever. Möten med kunniga lärare och skolpersonal. Upplevelser som till exempel Höstlunken,  FN-dagen och IESJ Spirit day har alla varit mycket fina dagar och givande upplevelser.

Nu närmar vi oss ett välförtjänt lov där vi kan ladda batterierna och samla oss inför nästa etapp av terminen, den som ska ta oss ända fram till jul.

Med önskan om ett skönt höstlov, 

Sara Viljosson, Rektor

FN dagen 24 oktober

FN dagen 24 oktober

Den 24 oktober firades FN dagen med en aulaföreläsning av och med eleverna på temat konflikter i världen och FN's arbete för att förhindra dessa. Ett viktigt ämne som våra elever på ett föredömligt sätt förmedlade till lärare och klasskamrater.

Stort tack till alla som deltog.

/Mrs VIljosson, Rektor 

From the Principal

Welcome from the Principal

Dear all, 

It is a privilege to welcome you to Internationella Engelska Skolan i Järfälla, an outstanding school with outstanding teachers and students and a great learning environment.

I would like to take this opportunity to introduce myself. My name is Sara Viljosson and I am principal of IES Järfälla, I am passionate about teaching, learning and making sure every child reaches their full potential. As principal it is my responsibility to make sure every lesson meets our high standards and assure a calm learning environment for all students. Together with the highly qualified teachers and staff at the school we make this happen.

Our school is truly multi-cultural and staff come from all over the English speaking world as well as from Sweden.  

Through the support of our PTA and hardworking staff we have the opportunity to allow our students to go abroad and experience other cultures and learn from our rich history.

I look forward to meeting all of you at one of our information meetings or venues this academic year.

Yours sincerely.

Sara Viljosson

Principal

PTS - utvecklingssamtal på skolan HT 2016

Välkomna till PTS möten på skolan!

onsdagen den 26 oktober och torsdagen den 27 oktober

Nu är det dags för utvecklingssamtal på skolan. Halva terminen har gått och elevernas rapporter finns att hitta på SchoolSoft. Kom förberedd genom att läsa rapporten samt se över den förra IUP:n (individuella utvecklingsplanen) som du hittar på SchoolSoft.

Byter ni tid med någon i klassen så glöm inte att meddela mentorn. Kan ni inte närvara vid mötet behöver ni även då meddela mentorn. Mötestider har skickats hem via post till samtliga familjer.

Kom även ihåg att ni kan boka tid för att möte ämneslärarna för frågor kring ämnet.

VÄLKOMNA!

Pages