Välkommen från rektorn

Varmt välkommen till Internationella Engelska Skolan i Järfälla, en skola med kunniga lärare och god lärmijlö.

Jag heter Sara Viljosson och jag är rektor för IES Järfälla. Jag har ett genuint intresse för skola, skolutveckling och lärande. Som rektor är det mitt ansvar att säkerställa att varje elev når sin fulla potential och att varje lektion når upp till våra höga krav på ordning och studiero och en god lärmijö för alla på skolan. Tillsammans arbetar våra kompetenta lärare och vår kvallificerade personal för att möta våra höga krav och tillhandahåller en skola med hög kvalitet.

Skolan är mulitkulturell och vår personal kommer från alla delar av den engelskspråkiga världen såväl som från Sverige.

Genom ett nära samarbete med skolans PTA får eleverna möjlighet att uppleva andra kulturer och lära av vårt rika historiska arv då de deltar i någon av de utlandsresor som anordnas på skolan.

Jag ser fram emot att få träffa er alla under något av de arrangemang som anordnas på skolan under det läsåret.

 

Vänliga hälsningar.

Sara Viljosson 

Rektor