Admission to academic school year 2021/2022

FacebookTwitterLinkedInPinterestShare

The admission process for next academic school year has started.

Invitation to our information evening (this year digitaly) has been sent out to children firts in line and their guardians.

IESJ invites more students than the places available, that means an invitation are not a garantee for a place in our school.

Week 47 admission package will be sent out to the 62 students first in line for year 5 and 6. After last day for answer the school 

compiles the response rate and the next step in the admissions process starts by contacting the next child in line with an offer of place.

This process then proceeds until all places to the next academic year in Grade 5 and 6 is added.

 

Antagningsprocessen för nästa läsår har startat.

Inbjudningar till informationskväll (i år digital) har sänts ut till elever först i kön och deras vårdnadshavare.

Skolan har bjudit in fler än de platser som finns att erbjuda vilket betyder att en inbjudan inte är en garati för en plats på skolan.

Vecka 47 kommer antagningspaket att sändas ut till de 62 elever som står först i kö till åk 5 och 6. Efter sista svarsdag sammanställer skolan de svar som kommit in och nästra steg i antagningsprocessen tar vid genom att skolan kontaktar nästa barn på tur med erbjudande om plats.

Denna process fortsätter sedan till alla platser i åk 5 och 6 är tillsatta till nästa läsår.