Admission and information/ Antagning och information om IES samt IES Järfälla

FacebookTwitterLinkedInPinterestShare

In these times we adapt our information channels to be able to reich out with our information/  I dessa tider anpassar vi våra informationskanaler för att kunna nå ut med vår information.

This year we conducted our information evening digitally and in the links below you will find information from that evening. We starts with our principle Mrs Sara Viljosson who want to say some words about our school/ I år genomförde vi vår informationskväll digitalt och i nedan länkar kommer ni finna information från kvällen. Vi börjar med några ord från vår rektor Mrs Sara Viljosson.   

 

In link below you will find the tour of IES Järfälla that Mrs Viljosson talked about and was shown during the evening. Two of our students show you around the school. /  I länknedan finner ni den rundvandring på IES Järfälla som Mrs Viljosson talade om och som visades under kvällen. Två av våra elever visar er runt i skolans lokaler, se länk nedan.

 

During the evening we informed about our school and the admission process, you can find the information in the document below/ Under kvällen berättade vi om vår skola och antagningsprocessen , ni finner denna information i dokument nedan.        

  

More information about our organisation youwill find in the link below from - / Ytterligare information om vår organisation får ni i länk nedan från Ms Anna Sörelius Nordenborg Internationella Engelska Skolans Chief Executive Officer.