Tagged with "From the Principal"...

From the Principal

Welcome to spring term / vt-18

Spring term 

Welcome to a new term at IESJ. 

During the Christmas break we had some construction work done to our school with a rebuild of the assistant principals office and an addition of a second School Nurse's room. 

Our permanent school nurse Mrs Karademir is back from her maternity leave and Mrs Osmanova is staying with us for the spring term which is a great addition to our student care team for the term.

 

In the Spring term we at IESJ have much to look forward to like our Winter Sports day, our Spirit day, our trips to Åland (yr 6) and Poland (yr 9) to name but a few. 

Spring term also means National Tests and as we head into the test season I would like to take the opportunity to remind all our students of the support lessons that we have in each subject every week. Do take the opportunity to visit support and get help from your teachers to make sure you reach your full potential. 

 

Welcome back, 

/Mrs Viljosson, Principal

From the Principal

Schedule problem in SchoolSoft

The school currently has problems with the presentation of schedule on SchoolSoft.
We have contacted customer support for a solution.

Follow the paper schedule who had been distributed.

Skolan har för tillfället problem med schemapresentationen på SchoolSoft.
Vi har kontaktat kundsupporten för en lösning.

Följ de pappers schema som delats ut.

Kindly Sara Viljosson

Principal

From the Principal

From the Principal

Till elever och vårdnadshavare på Internationella Engelska Skolan Järfälla.

Efter den tragiska händelsen i Stockholm fredagen innan lovet är det nu dags för oss alla att mötas igen.

Våra tankar går till de drabbade och deras familjer.  

Vårt Student Care Team finns som vanligt på plats för att stötta och hjälpa om någon behöver prata. Uppmana gärna ert barn att söka upp någon av dem om det finns ett behov. 

 

Vänliga hälsningar, 

/Sara Viljosson,

Rektor

From the Principal

Rektornsbrev Januari 2017

Varmt välkommen till vårterminen 2017 på IESJ

Jag vill börja med att tacka alla er som deltagit i Skolinspektionens enkät om skolan. Resultaten från enkäterna publicerades strax innan jul och jag kan konstatera att Internationella Engelska Skolan Järfälla är en riktigt, riktigt bra skola. Enligt elever, vårdnadshavare och lärare kanske till och med en av de bästa i landet.

Grattis till oss alla!

Enkätresultaten i sin helhet hittar ni här:

https://www.skolinspektionen.se/skolenkaten-ht2016

Vårterminen på skolan:

Vårtermin i Åk 6 innebär att man inte längre är ny på skolan utan har hittat sin plats och hunnit lära känna nya vänner både i sin klass och i andra klasser. Fokus för terminen kommer precis som tidigare att vara Growth Mindset. Under vårterminen kommer också delar av de nationella proven att genomföras. Mer information om dessa kommer att finnas på Schoolsoft i god tid innan proven.

I Åk 7 närmar sig Ålandsresan allt mer och ett hårt arbete görs i klasserna för att förbereda eleverna inför resan. Flera ämnesövergripande samarbeten sker också under våren som ger eleverna fördjupad kunskap och en helhetsbild av de ämnesområden som berörs. 

För Åk 8 är det nu bara tre terminer kvar på skolan, och många av våra elever börjar så smått fundera på vad de ska göra när de lämnar IESJ sedan. Studieteknik och feedback är två viktiga områden som vi arbetar extra mycket med i åttan och som kommer att följa eleverna under hela vårterminen. 

Sista terminen i Åk 9 är fylld av hårt arbete och framtidstro. Våra elever gör en sista kraftansträngning och satsar allt för att nå de mål de satt upp för sin högstadietid. De får stöd och hjälp av lärare, mentorer och övrig personal på skolan och av er där hemma.

Vårterminen i nian innebär också nationella prov. Mer information om dessa kommer att finnas på Schoolsoft i god tid innan proven.   

Läsning i fokus:

Under våren har vi ett extra fokus på läsning på över hela skolan. Vårt mål är att öka elevernas läsvana och på så sätt också högre måluppfyllelse.

Vi kommer att göra detta på många olika sätt, två av dem presenteras närmare här då vi tror att vi kan hjälpas åt i dessa: 

10-minuter läsning: Eleverna ombeds ha en bok att läsa i skolan. Boken kan vara på svenska eller engelska och kan tas med med hemifrån eller lånas på skolbiblioteket. I varje ämne kommer lärarna sedan att avsätta 10 minuter per vecka till läsning.

“Tier 2” ord: De så kallade “Tier 2” orden är ord som ofta återkommer i textböcker, undervisningsmaterial och läroplanen. De är inte knutna till ett specifikt ämne utan viktiga för förståelsen i alla ämnen. Vi kommer att fokusera på 10 nya ord varannan vecka. Dessa ord kommer att publiceras på SchoolSoft så att ni kan ta del av dem hemma. De kommer också att finnas uppsatta runt om på skolan på både engelska och svenska och användas av lärare under lektionerna. Forskning visar att de elever som har en god förståelse för “Tier 2” ord lyckas bättre i sina studier.

Jag önskar oss alla en lärorik vårtermin och hoppas att vi får möjlighet att träffas vid något event under våren.

Mvh

/Sara Viljosson, rektor

From the Principal

Rektorsbrev Oktober 2016

Hösten är en underbar tid som ger oss en värld av vackra färger att njuta av både ute i naturen och inne hos oss på skolan. Väggarna i skolan täcks allt mer av de arbeten som eleverrna gjort under året och det ger en positiv känsla av stolthet och delägarskap. Inför de stundande utvecklingssamtalen känns vårt pågående arbete med Growth Mindset extra viktigt. Ordet ännu (yet) har fått en allt viktigare betydelse för våra elever. Passa gärna på att fråga hemma vad det betyder för just de som du sitter runt matbordet med. För oss på skolan symboliserar det vägen fram. Vad man vill kunna, förstå eller bemästra men inte gjort, ännu. En möjlighet. 

För mig som ny rektor på skolan har dagarna varit fyllda av möten och upplevelser. Möten med engagerade och nyfikna elever. Möten med kunniga lärare och skolpersonal. Upplevelser som till exempel Höstlunken,  FN-dagen och IESJ Spirit day har alla varit mycket fina dagar och givande upplevelser.

Nu närmar vi oss ett välförtjänt lov där vi kan ladda batterierna och samla oss inför nästa etapp av terminen, den som ska ta oss ända fram till jul.

Med önskan om ett skönt höstlov, 

Sara Viljosson, Rektor

From the Principal

Welcome from the Principal

Dear all, 

It is a privilege to welcome you to Internationella Engelska Skolan i Järfälla, an outstanding school with outstanding teachers and students and a great learning environment.

I would like to take this opportunity to introduce myself. My name is Sara Viljosson and I am principal of IES Järfälla, I am passionate about teaching, learning and making sure every child reaches their full potential. As principal it is my responsibility to make sure every lesson meets our high standards and assure a calm learning environment for all students. Together with the highly qualified teachers and staff at the school we make this happen.

Our school is truly multi-cultural and staff come from all over the English speaking world as well as from Sweden.  

Through the support of our PTA and hardworking staff we have the opportunity to allow our students to go abroad and experience other cultures and learn from our rich history.

I look forward to meeting all of you at one of our information meetings or venues this academic year.

Yours sincerely.

Sara Viljosson

Principal

From the Principal

August 2015 Newsletter

Hello!

On Monday we welcomed about 520 students in years 6-9 to our school. For year 6, and for a few older students, everything is new and we are doing all we can to ensure that everyone feels welcome here. During the first days, students received a great deal of information and were also given opportunities to get to know their new class mates.

We have many things to look forward to this autumn: Höstlunken, UN Day, work experience for both grade 8 and 9 as well as oral national tests during the autumn in Swedish, English and math for grade 6 and 9, something that Skolverket has decided and which affects all schools.

We have also introduced and welcomed some new staff members to our school. If you come to parents evening on September 3rd (6-8 pm), which of course I hope you do, you will also have the chance to meet our new (and old) staff members.

As you are probably aware from all that has been said in the media, it is now very difficult to find  qualified teachers, but we are doing our utmost to fill all positions and to offer further training to staff who already work here. Our school has very few teachers who are not fully qualified.

I look forward to a continued cooperation with both students and parents and hope that the year ahead will be a great one.

Nils Rutqvist
Principal
IES Järfälla

From the Principal

Oktober 2014 Newsletter

Hello!

Yet another month has gone by, and now it’s the Autumn holiday. I hope the students will enjoy this welcome break from their studies.

A whole range of events have taken place since the last update: development talks, money-raising activities for the trip to Poland, Parents’ Cafe evening, United Nations Day, the International Dinner, the Viksjö dance, a school disco and a lot more. A big Thank-you to all who have taken part and helped with these activities. It’s when you start counting up all the things going on, that you realise how much is happening at our school; on top of the usual classes.

After the holiday, there’s just six weeks left of this term. We’ll continue with classes, plus other happenings, such as PRAO for Year 9. During the remainder of the term, I’ll be out and about more in the corridors & in your classrooms during lessons to see and experience what’s going on. During the last few days of term we will have Choice Days; and the last day of term, with the end-of-term show of course, will be on 18 Dec. Many of us will be hoping for a white Christmas, where we can take it easy; whilst others will be hoping for lots of Christmas presents - some hard & some soft.

Nils Rutqvist
Rektor

From the Principal

September 2014 Newsletter

Dear parents and guardians,

The autumn term is in full swing with lessons, school work and various projects taking place. Getting started working here has been exciting and there is a lot to do all the time. The students have been both pleasant and polite, something which makes me proud to work here.  I haven’t had as much time as I’d liked to be out and about in the corridors , but I hope to be able to visit classes and lessons as the year progresses.

So far this term, we’ve had our annual autumn sports day, now called “Engelska (Skolan) Milen” which was a success for all - both for students in all years who produced outstanding running times, and for the students who enjoyed a long and social 10 km walk in the late summer warmth. Thanks to all staff and students! I would also like to thank the Social Studies department and student volunteers who organised another successful event: our school election, which proved that students are actually interested in politics even though we adults might not think they are.

Our lunch room staff, who were looking forward to a visit from members of the national cooking team this week, had to  inform us that the visit would have to be postponed until later this year. We look forward to it!

A few weeks ago we had our first parents evening  which proved that the students and staff are not the only ones committed to the school. The PTA reported that a record number of parents had joined them and many of you supported the 9th graders trip to Poland by buying coffee and a sandwich. Those of you who haven’t yet joined the PTA are welcome to contact the committee at any time. I would also like to thank the many parents who gave toiletry gifts, for the people of Iraq, a suggestion that came through Miss Jassim. Thanks to her and to all who contributed.

PTS conferences take place on 15-16th October.

I wish you all a pleasant autumn, you are welcome to contact us at any time.

Nils Rutqvist
Principal

Pages