Tagged with "From the Principal"...

From the Principal

The start of the academic year 18/19

Welcome to the academic year of 18/19 at IESJ.

We are happy to welcome old and new students to the academic year of 18/19. 

Most of what will happen during this year is familiar to you all. Our main priority is the same as every year:

- to provide a calm and safe environment where teachers teach and students learn.

- to set high academic standards and make sure every student reach their full potential with the support of our excellent staff. 

- to give our students a command of the English language, the key to the world.

 

Some things will be new to you all, and that's also how it should be. We strive to constantly evolve and get even better by listening to the feedback we get from students, staff and guardians. From last years anonymous feedback we know that:

- we deliver on our promise of a calm and safe school.

- lessons start on time.

- we expect peace and quiet.

- our school is garbage and graffiti free.

We will continue to work improving the school playground and a new parcour park will be in place this fall. 

One of the bigger changes for this term is brought on by Skolverket and the change they have made to the curriculum regarding IT and programming. At our school we started working with adding programming, IT and source criticism already last year and we are all set to meet the new requirements.

PRAO, vocational training, is also a big change this year brought on by Skolverket where they have made 10 days of PRAO in years 8 and 9 mandatory for all schools. Here at IESJ we have always had 10 days of PRAO and therefore will not really feel the effect of this new legislation.

All in all we are in for an exciting academic year and we are looking forward to all that it has to offer.

Welcome, 

/Mrs Viljosson, Principal

 

 

From the Principal

Principal's Graduation Speech 2018

Class of 2018

Today marks the end of an era for all of you sitting here. Graduation, end of compulsory school and your last days at IESJ. But as you say farewell to the well known, your friends and teachers and close the door on your highschool years you also open the door to the future. A future that we know nothing about, yet.

At IESJ you have had the opportunity to learn and grow, to fail, try again and fail again and to constantly strive to learn more, be more, know more.

We will celebrated some of your results today but there is so much more to all of you then what can be shown here. You are 124 unique individuals, all with your own unique academic and social talents.

I have borrowed a quote from Steve Jobs that I feel really summarizes my hopes and dreams for you. In his commencement speech at Stanford university 2005 he said:

“Your time is limited, so don't waste it living someone else's life. Don't let the noise of others' opinions drown out your own inner voice. And most important, have the courage to follow your heart and intuition.”

I hope your years at IESJ, with the help of outstanding teachers and staff, have given you just that, the courage to follow your own heart and mind.

After having spent the last two years with you, and especially after our trip to Poland, I feel confident that our future has never looked as bright. You are curious, you are kind, you are brave and you are ready to take on the world and all that it has to offer.

Class of 2018 i wish you all the best for the future.

/Mrs Viljosson, Principal
 

 


 

From the Principal

Happy 15th Birthday IESJ

Happy Birthday to all of us at Internationella Engelska Skolan Järfälla!

Yesterday Internationella Engelska Skolan Järfälla celebrated its 15th anniversary out on the school yard. We mingled, got a surprise visit from the ice-cream truck and took group pictures of us all to hang on our "wall of fame".

Our school has grown into a well known, respected and cherished establishment in Järfälla and we are proud of what we have accomplished in the 15 years we have been here. Over 1600 students have graduated from IESJ and we are so grateful for all the support we have received from their families and the community throughout the years.

We are now planning for, and looking forward to, the next 15 years. Our promise to the community stays the same; we will provide a calm and safe environment where teachers teach and students learn, set high academic standards and give our students command of the English language. 

Towards the future, 

/Mrs Viljosson, Principal 

 

 

From the Principal

Busy season

So much is going on at the school right now and the entire building is just buzzing with activity. Our yr 5’s have caterpillars waiting to transform into butterflies, Yr 6 (and 9) are writing their national tests, Yr 7 have started final preparations for their upcoming trip to Åland, Yr 8 plan and cook “Master Chef” meals for us to enjoy and Yr 9 make the most of their last few months here at our school.

This time of the year is also the time when we see a lot of extracurricular activities taking place, like the PTA gala, Spirit Days, IESJ World Cup to name but a few. It is extra important in this busy season to remember to not only work hard but also to take time to celebrate our growth and success.

 

As always it is a privilege to be principal of this outstanding school and I look forward to celebrating each student’s growth and development at the end of this academic year.

/Mrs Viljosson

From the Principal

Welcome to spring term / vt-18

Spring term 

Welcome to a new term at IESJ. 

During the Christmas break we had some construction work done to our school with a rebuild of the assistant principals office and an addition of a second School Nurse's room. 

Our permanent school nurse Mrs Karademir is back from her maternity leave and Mrs Osmanova is staying with us for the spring term which is a great addition to our student care team for the term.

 

In the Spring term we at IESJ have much to look forward to like our Winter Sports day, our Spirit day, our trips to Åland (yr 6) and Poland (yr 9) to name but a few. 

Spring term also means National Tests and as we head into the test season I would like to take the opportunity to remind all our students of the support lessons that we have in each subject every week. Do take the opportunity to visit support and get help from your teachers to make sure you reach your full potential. 

 

Welcome back, 

/Mrs Viljosson, Principal

From the Principal

Schedule problem in SchoolSoft

The school currently has problems with the presentation of schedule on SchoolSoft.
We have contacted customer support for a solution.

Follow the paper schedule who had been distributed.

Skolan har för tillfället problem med schemapresentationen på SchoolSoft.
Vi har kontaktat kundsupporten för en lösning.

Följ de pappers schema som delats ut.

Kindly Sara Viljosson

Principal

From the Principal

From the Principal

Till elever och vårdnadshavare på Internationella Engelska Skolan Järfälla.

Efter den tragiska händelsen i Stockholm fredagen innan lovet är det nu dags för oss alla att mötas igen.

Våra tankar går till de drabbade och deras familjer.  

Vårt Student Care Team finns som vanligt på plats för att stötta och hjälpa om någon behöver prata. Uppmana gärna ert barn att söka upp någon av dem om det finns ett behov. 

 

Vänliga hälsningar, 

/Sara Viljosson,

Rektor

From the Principal

Rektornsbrev Januari 2017

Varmt välkommen till vårterminen 2017 på IESJ

Jag vill börja med att tacka alla er som deltagit i Skolinspektionens enkät om skolan. Resultaten från enkäterna publicerades strax innan jul och jag kan konstatera att Internationella Engelska Skolan Järfälla är en riktigt, riktigt bra skola. Enligt elever, vårdnadshavare och lärare kanske till och med en av de bästa i landet.

Grattis till oss alla!

Enkätresultaten i sin helhet hittar ni här:

https://www.skolinspektionen.se/skolenkaten-ht2016

Vårterminen på skolan:

Vårtermin i Åk 6 innebär att man inte längre är ny på skolan utan har hittat sin plats och hunnit lära känna nya vänner både i sin klass och i andra klasser. Fokus för terminen kommer precis som tidigare att vara Growth Mindset. Under vårterminen kommer också delar av de nationella proven att genomföras. Mer information om dessa kommer att finnas på Schoolsoft i god tid innan proven.

I Åk 7 närmar sig Ålandsresan allt mer och ett hårt arbete görs i klasserna för att förbereda eleverna inför resan. Flera ämnesövergripande samarbeten sker också under våren som ger eleverna fördjupad kunskap och en helhetsbild av de ämnesområden som berörs. 

För Åk 8 är det nu bara tre terminer kvar på skolan, och många av våra elever börjar så smått fundera på vad de ska göra när de lämnar IESJ sedan. Studieteknik och feedback är två viktiga områden som vi arbetar extra mycket med i åttan och som kommer att följa eleverna under hela vårterminen. 

Sista terminen i Åk 9 är fylld av hårt arbete och framtidstro. Våra elever gör en sista kraftansträngning och satsar allt för att nå de mål de satt upp för sin högstadietid. De får stöd och hjälp av lärare, mentorer och övrig personal på skolan och av er där hemma.

Vårterminen i nian innebär också nationella prov. Mer information om dessa kommer att finnas på Schoolsoft i god tid innan proven.   

Läsning i fokus:

Under våren har vi ett extra fokus på läsning på över hela skolan. Vårt mål är att öka elevernas läsvana och på så sätt också högre måluppfyllelse.

Vi kommer att göra detta på många olika sätt, två av dem presenteras närmare här då vi tror att vi kan hjälpas åt i dessa: 

10-minuter läsning: Eleverna ombeds ha en bok att läsa i skolan. Boken kan vara på svenska eller engelska och kan tas med med hemifrån eller lånas på skolbiblioteket. I varje ämne kommer lärarna sedan att avsätta 10 minuter per vecka till läsning.

“Tier 2” ord: De så kallade “Tier 2” orden är ord som ofta återkommer i textböcker, undervisningsmaterial och läroplanen. De är inte knutna till ett specifikt ämne utan viktiga för förståelsen i alla ämnen. Vi kommer att fokusera på 10 nya ord varannan vecka. Dessa ord kommer att publiceras på SchoolSoft så att ni kan ta del av dem hemma. De kommer också att finnas uppsatta runt om på skolan på både engelska och svenska och användas av lärare under lektionerna. Forskning visar att de elever som har en god förståelse för “Tier 2” ord lyckas bättre i sina studier.

Jag önskar oss alla en lärorik vårtermin och hoppas att vi får möjlighet att träffas vid något event under våren.

Mvh

/Sara Viljosson, rektor

From the Principal

Rektorsbrev Oktober 2016

Hösten är en underbar tid som ger oss en värld av vackra färger att njuta av både ute i naturen och inne hos oss på skolan. Väggarna i skolan täcks allt mer av de arbeten som eleverrna gjort under året och det ger en positiv känsla av stolthet och delägarskap. Inför de stundande utvecklingssamtalen känns vårt pågående arbete med Growth Mindset extra viktigt. Ordet ännu (yet) har fått en allt viktigare betydelse för våra elever. Passa gärna på att fråga hemma vad det betyder för just de som du sitter runt matbordet med. För oss på skolan symboliserar det vägen fram. Vad man vill kunna, förstå eller bemästra men inte gjort, ännu. En möjlighet. 

För mig som ny rektor på skolan har dagarna varit fyllda av möten och upplevelser. Möten med engagerade och nyfikna elever. Möten med kunniga lärare och skolpersonal. Upplevelser som till exempel Höstlunken,  FN-dagen och IESJ Spirit day har alla varit mycket fina dagar och givande upplevelser.

Nu närmar vi oss ett välförtjänt lov där vi kan ladda batterierna och samla oss inför nästa etapp av terminen, den som ska ta oss ända fram till jul.

Med önskan om ett skönt höstlov, 

Sara Viljosson, Rektor

Pages