Tagged with "From the Principal"...

From the Principal

August 2013 Newsletter

August 2013 Newsletter

Eager to start

Sunny skies and warm welcomes greeted students on the first day of Autumn term. Internationella Engelska Skolan Järfälla began its twelfth year with the addition of an extra grade 6 class putting the total enrollment at 510 students. The first week featured the excitement of seeing the new class lists (IESJ re-mixes every class every year) and enjoying teambuilding with classmates and mentors.

The school welcomes seven new members of staff: Miranda Peverett (grade 8 English); Scott Brotherton (grade 8 Science); Camilla Larsson (grade 7 Swedish); Philippa Heywood (grade 7 English); Ester Delgado (6-9 Spanish);  and Dany Toumie (math resource). Each teacher comes highly recommended and with excellent experience in each speciality. Welcome!

After nearly nine years of extraordinary service, our school nurse Elisabet Wibling decided to move to Småland. We are grateful to Syster Elisabet for her outstanding contributions to our Student Care Team, to the health and well-being of every student and to all of her efforts in developing preventative programs for the school. Thank you! We are delighted to welcome Jessica Löfbom to our staff.  Syster Jessica is a highly qualified nurse with 17 years of experience at Karolinska and Sachska Hospitals.  Welcome, Syster Jessica!

We look forward to meeting all the parents at Parents Evening - Wednesday September 4 - 18:00.

On behalf of Mr. Elder and the entire staff at Internationella Engelska Skolan Järfälla, I wish the students all the best for an enjoyable and educational school year 2013-2014.

Mike Saphir
Principal
Internationella Engelska Skolan Järfälla

 

From the Principal

November 2012 nyhetsbrev

November 2012 nyhetsbrev

Höstvandrings vännerLuften är kylig och kvällshimlen stjärnklar. Det är november och snön kanske börjar närma sig men landskapet kommer bara att främjas av dess ljus. Livet vid Internationella Engelska Skolan Järfälla är aktivt och händelserikt.

Det var härligt att se alla föräldrar som följde med sina ungdomar till skolan i slutet av oktober för mitterminssamtal med lärarna (PTS samtal). Första hälften av terminen passerade snabbt och nu fokuserar eleverna på de projekt och prov som leder fram till terminens slut. Betyg kommer att sättas på uppgifter i nästan alla ämnen. Elever och lärare arbetar flitigt på att göra så stora framsteg som möjligt.

Ett antal evenemang har ägt rum med stor framgång; Höstlunken (löpning runt Järvafältet), 10-års jubiléet, PTA kick-off, PTA:s Internationella buffé, FN Dagen, Halloween-disco, uttagning till skolteatern (School Play), utflykter till storstaden, åk 6 "Morning Madness" och åk 9 "Ballroom dancing".

En ny tradition påbörjades nyligen vid IESJ kallad "Höst Hike". 27 pojkar och 7 lärare vandrade genom skogar och fält och tillbringade där en natt i en stuga. Humöret var på topp och kamratskap var temat. Några av höjdpunkterna bestod i en "allt-du-kan-äta-grillfest", en sprakande lägerbrasa samt den oupphörliga frukostbuffén. Lagarbetet och den vänskapliga atmosfären säkerställde att alla hade det trevligt.     

Det återstår fortfarande många aktiviteter som kommer att stärka inlärningsupplevelsen den här terminen; Arbetserfarenhet för åk 9 eleverna i form av PRAO, Street Dance Projekt, Modevisning för åk 7, besök på Moderna Muséet och Musik Muséet för åk 8, Svensk Temadag, Temavecka med namnet "A taste of Britain", besök på Militär Muséet för åk 7, Lucia samt Elevens val (Choice).

Investeringar på skolan har innefattat två vagnar med laptops för ett rörligt datalabb, renovering av cafeterians faciliteter samt tillägg av datorer i biblioteket. Ett nytt ljudsystem köptes in för gymnastiksalen och upprustningen av cafeterians inomhusträdgård förbättrar skolmiljön.

Mr Elder och jag är mycket stolta över all personal på Internationella Engelska Skolan Järfälla. Lärarna, Elevvårdsteamet och den administrativa personalen är engagerade och entusiastiska vilket överförs till eleverna. Eleverna är motiverade och välkomnar lärandets utmaningar på högstadiet.          

Snart är det december och terminsavslutningen är den 20:e. En massa utbildning och erfarenheter fram tills dess men ett skolår går snabbt.

Njut av hösten medan den står emot vintern och ha en bra avslutning på kalenderåret.

Bästa hälsningar,
Mike Saphir
From the Principal

November 2012 Newsletter

November 2012 Newsletter

Höst HikeThe air is crisp and the night sky is full of star shine. It's November and the snows may be creeping closer but the landscape will welcome the light. Life at Internationella Engelska Skolan in Järfälla is active and eventful.

It was grand to see all the parents accompanying their teenagers to school at the end of October for the midterm talks (PTS conferences). The first half of term went by quickly and now students are focusing in on projects and exams leading to the end of term. Assessment marks will be assigned in nearly all subjects. Students and teachers are working diligently to make as much progress as possible. 

A number of events have come and gone and with great success: the jog around Järvafältet (Höstlunken); the 10-year jubilee; the PTA kick-off event; the PTA international buffet; U.N. Day; the Halloween disco; School Play auditions; outings downtown; 6th grade "Morning Madness"; and 9th grade ballroom dancing.

A new tradition began at IESJ recently: The "Höst Hike." 27 boys and 7 teachers wandered through the woods and fields and spent a night at a cabin in the forest. Spirits were soaring, camaraderie was the theme. Highlights featured an all-you-can-eat barbecue dinner, a rip-roaring campfire and the never-ending buffet breakfast. The teamwork and friendly atmosphere ensured that a good time was had by all.

Many activities still remain this term which will enhance the learning experience: Work experience for grade 9 (PRAO); Street Dance Project; Fashion Show for grade 7; Grade 8 visits to the Museum of Modern Art and the Music Museum; Swedish Theme Day; "A taste of Britain" theme week; Grade 7 visit to the Military Museum; Lucia; and Choice Days.

Investments in the school have included two laptop wagons for a mobile computer lab, renovation of the Café facility and computer additions to the library. A new stereo system was purchased for the gym hall and the renovation of the indoor garden of the café will enhance the school environment.

Mr. Elder and I are extremely proud of the entire staff at Internationella Engelska Skolan. Teachers, the Student Care Team and administrative staff are engaged and enthusiastic which transfers onto the students. Students are motivated and welcoming the challenges of learning in a middle school environment.

Soon it's December and the end of term is the 20th. A lot of education and experiences between now and then but the school year is moving quickly.

Enjoy the autumn while it resists the winter and have a good end of the calendar year.

All the best,
Mike Saphir
 
From the Principal

September 2012 Newsletter

September 2012 Newsletter

A bit of fun on day one

Hoping for an Indian Summer? The autumn offers dazzling colors, fresh air and fresh fruit off the tree. The new school year is also a bit of a harvest. Fresh starts in a new class and farming results from last term transforms into achievement for this new term.

The students attending Internationella Engelska Skolan Järfälla returned in August bright-eyed and eager for the new challenges school brings. The new 6th graders will be earning grades in every subject and will be evaluated via National Tests in the spring. The 9th grade class will be taking more National Tests (SO has been added) than ever and their final results in June opens doors into the gymnasiums of choice.

In addition to a completely renovated ventilation system, a newly installed school-wide wireless environment, an upgraded music system in the gym  and a totally renovated café, the school welcomes a talented and exceptionally qualified team of new staff:

 • Mr. Aziz (Science, Grade 7)
 • Sra. Bill (Spanish)
 • Mr. Edmonds (Science, Grade 9)
 • Ms. Falk (Swedish)
 • Mrs. Hallard (Special Ed.)
 • Mr. Pitcher (Art)
 • Mr. Roper (Science, Grade 8)
 • Mr. Anderberg (Math resource)
 • Anastasia Kassatinka (Student assistant)

Mr. Elder and I are delighted to have recruited such bright and enthusiastic individuals to our school. These "freshmen" are already integral members of our extraordinary team of educators. Welcome!

The school will continue to offer study support in all subjects. The extra math hour on all students' schedules is an enrichment lesson focusing on developing an individual's progress. Teachers will be striving to develop more creative approaches to learning and adding variety to lesson presentations. Year Teams are designing themes where cross curricular units can be shared. Teachers will focus on developing reading skills as well as Study Skills in various aspects of their lessons.

Internationella Engelska Skolan Järfälla is pleased to announce the return of Breakfasts at school. The price has dropped to 10 kronor and the school kitchen offers a bountiful spread Tuesdays, Wednesdays and Thursdays. The "Tjejklubben" is on Thursdays and a new "Killklubben" will offer indoor football and other activities on Mondays after school. Welcome!

Events which are coming up in Sept/Oct include:

 • "Höstlunken" (10k run/walk in Järvafältet ?" proceeds got to children in Syria
 • IESJ's 10 Year Jubilee
 • PTA Kick-off Event
 • DN Current Events Test
 • School Dance
 • "Höst Hike" Camping overnight in the woods (8th, 9th boys)
 • 9th grade Ballroom Dancing
 • Street Dance Project
 • PRAO for Grade 9
 • Tests, projects and homework
 • Parent-Teacher-Student Conferences (Oct. 25th, 26th)

Please see the School Calendar for dates of School Events and check SchoolSoft regularly. You are always encouraged to contact teachers through SchoolSoft or e-mail.

The school leadership team welcomes your comments and concerns:

 • Mike Saphir  (Principal) 584 306 31
 • Jeremy Elder (Assistant principal) 584 306 33
 • Elisabet Glaspie (Associate school leader) 584 306 36
 • Marcus Segerstedt (Academic coordinator) 584 306 32

Enjoy the harvest season, the sunshine and color changes. And welcome back to school!

Mike Saphir

 

From the Principal

June 2012 Newsletter

June 2012 Newsletter

School bench May 2012 - by Mrs. HilonenSummer sun and seasonal showers are upon us.  Seasons change and a school year ends.  The final days of the spring term at Internationella Engelska Skolan Järfälla concluded in a blaze of glory.

81 9th graders and staff travelled to Auschwitz and Krakow. The trip was bittersweet for the students. It was an emotional challenge to visit the Nazi death camp Auschwitz. Despite preparations for the experience, meeting Auschwitz survivor Emerich Roth and studying the topic in the classroom, it was a heartrending and affecting tour of the camp. Students eased the burden with friendship and with the camaraderie of visiting a foreign place with classmates and companions. Thank you to Mr. Åberg who organized fundraising, sponsorships and shepherded the group. The Poland Trip was thoroughly appreciated by all involved and has become another meaningful tradition at Internationella Engelska Skolan Järfälla.

 Certainly as inspiring was the annual 7th grade Åland Trip in May. Mr. Ertek and Ms. Carlsson led 118 students along with six teachers and five parents on a 3-day eventful class trip "lägerskola". Social and collaborative interactions were the themes and the trip was a magnificent success. Students lamented that there were not three more days tacked onto the trip as they felt the experience was too short. Alas!

Despite the thunderstorms and rainfall, The Choice (elevens val) curriculum was enriching and enjoyable. The featured choices were: Golf; Archipelago theme; Chess; Dancemania; Roleplay; Basketball Camp; Fishing & Survival Skills; "Fruit Salad"(Lasertorget, Mini-golf, Butterfly House, Brännboll); Cosmonova, Rock Climbing & Badminton; Photography; Artist for a day; Drawing; Woodcraft; Football. 

The end of term featured a flurry of traditional events and activities. The 9th grade School Prom was a beautiful affair held at Barkarby Gård/Lasse Majas värdshus. Students were stunning and stylish, grown-up and elegant. The 6th graders all travelled to Boda Borg to enjoy a final group event of the year. 8th graders celebrated a Swedish Day complete with a special lunch including dessert. Individual classes enjoyed special outings and socials as well. The traditional 9th grade graduation ceremony was a charming event outdoors. Caps and gowns, diplomas and awards, joyful parents and the PTA pie and coffee reception all contributed to a lovely evening. Congratulations to Louise Hazell who earned the coveted Award for Academic Excellence. 

If everyone who attended the End of Year Assembly enjoyed it as much as I did, then all had a wonderful time. The teachers' performances were thoughtful and fun and featured hidden talents students rarely see. Mr. Özkan's dance show wowed the crowd. Student singers Rebecca Rydgren and Laura Arif were absolutely sensational.  The School Rock Band was electrifying. And Mr. Elder's collection of staff entertainers truly raised the roof. Indeed, one of the best performances I've ever seen in all my years in education was the sketch delivered by "Bhadin and his Merry Men" (Sam, Alex, Tim, Mark, Arash, Dylan and, of course, Bhadin). These fellows had been hiding their talents for four years and on the last day at our school their entertainment explosion was spectacular! Thank you all!

The staff and I are very proud of the excellent progress students have made throughout the year. Internationella Engelska Skolan has high expectations for its students and the final results as evidenced by grades shows that students certainly rose to the challenge. The 9th grade class earned one of the highest grade point averages (meritvärde) in the ten years of this school. The 6th graders were new to grading and yet they measured success on their reports. The 7th and 8th graders also pioneers of the new grading system (A-F) earned high marks but most of all important academic development. Well done!

Today, the school is summer quiet. This gives some of us a chance to prepare for next term; new students, new schedules, new teachers, new challenges. During these quiet months there will still be activity at the school. Järfälla kommun is renovating the ventilation for the entire main building. The school intends to: build a wireless environment to increase IT usage; invest in a 30-laptop computer trolley; renovate the 40 year old Café; seek additional areas of investment to beautify the school thereby increasing students' well-being and performance. 

The new term begins Monday August 20, 9:00.

The school completed its 10th year and we look forward enthusiastically to the next ten. 

Enjoy the summertime and each other!
Mike Saphir
From the Principal

May 2012 Newsletter

May 2012 Newsletter

Fun Photo April 2012

The silient explosion of blossoms is popping out all over. Vibrant colors are decorating the landscape. Springtime at last!

With nearly one month left of the term, a flurry of activities are also noticeable at the Internationella Engelska Skolan Järfälla. Work on final projects, studying for major exams and completion of the grade 6 and grade 9 national tests are but a few of the important academic matters keeping students and staff focused.

The Science Fair was held and hundreds of interesting projects were on display. The results of the finals will be posted soon. All grade 7 students travelled downtown for a study visit to the mosque on Södermalm and the synagogue near Kungsträdgården. Grade 8 just returned from their PRAO practical workplace experience and final preparations are organized for the grade 7 trip to Åland and the grade 9 visit to Auschwitz and Krakow.

Upcoming dates
17-18 May - Holiday
22-25 May - Åland Trip
23-25 May ?" Poland Trip
29 May ?" Sports Day
30 May -1 June ?" Choice Activity Days
1 June - School Prom
6 June ?" Holiday
7 June ?" 9th grade Graduation Ceremony
8 June ?" End of Spring Term 2012
20 August ?" 9:00 School starts Autumn Term 2012

It is indeed an exciting time at the school. As students complete their final schoolwork, we have seen enormous progress in all areas for each individual. Students' enthusiasm for meeting the challenges of our school's expectations is only surpassed by their outstanding results. Well done!

Parents: We'll be asking for your reflections again. The annual on-line survey will be appearing soon in your e-mail box. Thank you for your honest responses. Based on your answers, Mr. Elder and I are empowered to continue to develop our school towards even greater quality and promote students' performance.

Enjoy the colors and light, fragrances and glory of the bursting out of Spring.

Warm regards,
Mike Saphir

Pages