Tagged with "School Blog"...

Mentorer på IESJ delar med sig av erfarenheter/Mentors at IESJ share their experiences

Vår medarbetare Mrs Edelswärd gjorde under hösten en studieresa till Uganda. Hon besökte myndigheter för att få kunskap om olika projekt som pågår, som till exempel återplantering av regnskog. Mrs Edelswärd besökte även en skola där hon fick chans att undervisa och samtala om utbildningsfrågor. Ytterligare besök gjordes i byar och nationalparker.

Under våren har hon haft föreläsningar för våra klasser för att informera och dela med sig om sina upplevelser i Uganda. (För fler bilder se Gallery under fliken Livet i skolan). 

Mrs Edelswärd one of our mentors made a study trip to Uganda during the autumn. She visited the authorities to gain knowledge about various projects in progress, such as reforestation of rainforest. Mrs Edelswärd also visited a school where she was given the opportunity to teach and talk about education issues. Further visits were made in villages and national parks.

During the spring, she has lectured our classes to inform and share her experiences in Uganda. ( For more pictures click on the school life tab and choose Gallery).

Academic Year 2018/2019

The admission to grades 5 and 6 for the next academic year is now complete.

Intagningen till årskurs 5 och 6 för nästa läsår är nu klar.

Christmas Break

Vi alla på IESJ vill önska er en riktigt God Jul och Gott Nytt År.

Hoppas ni får ett härligt jullov

 

Ser fram emot att se er igen nästa termin som startar tisdagen den 9 januari utefter det vanliga schemat.

 

 

We all at IESJ want to wish everyone a really Merry Christmas and Happy New Year

Hope you all have a wonderful Christmas holiday.

 

Looking forward to seeing you again next term, starting Tuesday, January 9th, following the usual schedule.

School Blog

Glada nyheter från Skolinspektionen

I mars hade vi Skolinspektionen på besök för den reglebundna granskning de gör av all skolverksamhet i Sverige.

Nu har de återkommit med sitt beslut och de hittar inga brister hos oss. IESJ är en skola utan brister i alla granskade områden.

Ett stort tack till all personal, alla elever, föräldrar och vårdnadshavare som tillsammans gör vår skola fantastisk.

 

Sara Viljosson, rektor

Länk till beslutet i sin helhet:.

 http://siris.skolverket.se/siris/ris.openfile?docID=572343

 

 

Good news from our latest School Inspection

Late March the Swedish School Inspectors, Skolinspektionen, did their scheduled visit to our school as they do to all schools on a regular basis. 

The decision is now published and they have not found any faults or areas that needs developing in our school. IESJ is an outstanding school.

A big thank you to all our staff, students, parents and guardians who make our school great. 

 

Sara Viljosson, Principal

Link to the decision (complete document): 

http://siris.skolverket.se/siris/ris.openfile?docID=572343