Välkommen till Internationella Engelska Skolan Järfälla

Vi är en högstadieskola med årskurs 6-9. Undervisningen sker ca 50% på svenska och 50% på engelska.

From the Principal

From the Principal

Rektornsbrev Januari 2017

Varmt välkommen till vårterminen 2017 på IESJ

Jag vill börja med att tacka alla er som deltagit i Skolinspektionens enkät om skolan. Resultaten från enkäterna publicerades strax innan jul och jag kan konstatera att Internationella Engelska Skolan Järfälla är en riktigt, riktigt bra skola. Enligt elever, vårdnadshavare och lärare kanske till och med en av de bästa i landet.

Grattis till oss alla!

Enkätresultaten i sin helhet hittar ni här:

https://www.skolinspektionen.se/skolenkaten-ht2016

School Blog

Årskurs 5 på IESJ

Internationella Engelska Skolan Järfälla förbereder sig nu för att ta in elever i årskurs 5 för första gången.

We're hiring! Click here to learn more about jobs at IES.
We're hiring! Click here to learn more about jobs at IES.
  1. Looking for SchoolSoft?

    Click here to find SchoolSoft and more in our Connect section.